Gå til hovedindhold

Samarbejdspartnere

Vi samarbejder om at styrke indsatsen på beskæftigelsesområdet.

 • Læs op

Indhold

  Jobtaskforcens virke bygger i høj grad på brede samarbejder med såvel virksomheder som med offentlige og private organisationer.

  Herunder kan du læse lidt om Jobtaskforcens samarbejdspartnere.

  BoTrivsel er en boligsocial indsats i Horsens, som bygger på samarbejde med otte almene boligorganisationer og Horsens Kommune

  Jobtaskforcen er indgået i et samarbejde med BoTrivsel, fordi en del af deres værdigrundlag er at gøre en ekstra indsats for beskæftigelsesområdet. 

  BoTrivsel hjælper blandt andet unge i gang med et fritidsjob, og de oplærer de, der er interesserede, i, hvordan man starter egen virksomhed op.

  Læs mere på BoTrivsels hjemmeside.

  Cabi er et anerkendt non-profit videnshus, der opererer på tværs af hele landet med en vision om et socialt ansvarligt arbejdsmarked, hvor både mennesker og virksomheder kan lykkedes. Cabi tilbyder brugbar viden og værktøjer for at fremme udsatte menneskers jobmuligheder, fastholde udsatte medarbejdere i arbejde og forbedre trivsel på arbejdspladsen.

  Jobtaskforcen er dedikeret til at arbejde sammen med Cabi for at skabe et rummeligt og socialt ansvarligt arbejdsmarked. Det sker ved at mobilisere Jobtaskforcens netværk – fx ved at teste og deltage i projekter, der skaber reelle forandringer.

  Horsens HF og VUC tilbyder et bredt udvalg af uddannelsesmuligheder, herunder HF-enkeltfag, HF-fagpakker, AVU og FVU. Uddannelsesinstitutionens værdigrundlag bygger på ambition, anerkendelse og ansvarlighed. Visionen er, at alle unge og voksne skal have mulighed for at uddanne sig og udvikle deres potentialer.

  Jobtaskforcens samarbejde med Horsens HF og VUC har resulteret i en brobyggende mentorindsats, der sigter mod at støtte elever, der har modtaget specialpædagogisk støtte (SPS), med at navigere videre efter deres uddannelse. I dag er der faste erhvervsmentorer tilknyttet Horsens HF og VUC, hvilket sikrer en kontinuerlig og skræddersyet støtte til eleverne.

  Den lokale ugeavis - Horsens Posten - er altid med, når Jobtaskforcens CSR-stafet skifter hænder fra én virksomhed til en anden. - Og når modtagere af CSR-people mærket fejres en gang om året. 

  Læs Horsens Posten.

  Eksempler på artikler:

  Jobcenter Hedensted spiller en central rolle i at understøtte beskæftigelsesindsatsen i Hedensted kommune. Ligesom hos Jobcenter Horsens er deres mission at hjælpe borgere med at finde og fastholde beskæftigelse og understøtte virksomhedernes behov for arbejdskraft.

  I samarbejde med Jobcenter Hedensted udbyder Jobtaskforcen et mentornetværk, der giver mentorer mulighed for at mødes og udveksle erfaringer og sparring om deres mentorarbejde. Formålet er et netværk, der fremmer læring, udvikling og støtte til alle involverede parter. Det kan i sidste ende styrke virksomhedens evne til at fastholde medarbejdere og forbedre arbejdsmiljøet.

  Læs mere om mentornetværk

  Som en af Horsens’ største uddannelsesinstitutioner tilbyder Learnmark et bredt spektrum af uddannelser, herunder 10. klasse, ungdomsuddannelser og efter- og videreuddannelse. Skolens vision er at uddanne og udvikle talenter til fremtidens erhvervsliv.

  Gennem samarbejdet kombinerer Jobtaskforcen og Learnmark deres ekspertise og ressourcer for at tilbyde et omfattende AMU-mentorforløb. Mentorforløbet giver deltagerne de nødvendige færdigheder og viden til at være succesfulde mentorer på deres arbejdspladser. En mentor kan spille en afgørende rolle i at fremme den faglige udvikling og forbedre arbejdsmiljøet.

  Læs mere om mentorforløbet 

  Videnscenter om Handicap er en organisation dedikeret til at skabe viden, fremme inklusion og styrke mulighederne for personer med handicap.

  Jobtaskforcen samarbejder aktivt med Videnscenter om Handicap, særligt inden for rammerne af det fælles initiativ, "Virksomheders Inklusionsparathed". Her er målet at styrke efterspørgslen og forbedre inklusionen af personer med handicap på arbejdsmarkedet.

  Samarbejdet er katalysator for en række kommende projekter og initiativer, herunder projekt ”Rejseholdet”.

  Læs mere om projekt ”Rejseholdet”.

  Derfor skal du tage et socialt ansvar

  • Du kan gøre en stor forskel for den enkelte ved at åbne døren til din virksomhed. 
  • CSR skaber stærke værdier, stolthed, arbejdsglæde og trivsel.  
  • At ansætte en ledig kan frigøre ressourcer hos dine eksisterende medarbejdere. 
  • Du kan bruge CSR og CSR-mærket i din markedsføring.