HORSENS ALLIANCEN

Strategisk samarbejde

Det, som startede i 2013 som en lokal partnerskabsaftale om at få ledige i job, er blevet en vigtig strategisk samarbejdsplatform i Horsens Kommune.  

Med HORSENS ALLIANCEN har erhvervslivet, de faglige organisationer og kommunen givet hinanden håndslag på at forbedre vilkårene for erhvervslivet, løfte uddannelsesniveauet, fremme beskæftigelsen og varetage fælles interesser på regionalt og nationalt niveau.

Alliancesamarbejdet er på den måde blevet en del af Horsens’ DNA. Praksis er blevet, at vi løfter i flok, fordi vi ved, at det er gennem et tæt samarbejde og samspil mellem erhvervslivet, videns- og uddannelsesinstitutionerne, organisationerne og kommunen, vi når længst. 

Hvem er HORSENS ALLIANCEN?

22 repræsentanter fra det lokale erhvervsliv, de faglige organisationer, videns- og uddannelsesinstitutionerne og kommunen udgør HORSENS ALLIANCEN i perioden 2018-2021. 

Medlemmer af HORSENS ALLIANCEN:

- Peter Sørensen, Borgmester, Horsens Kommune

- Martin Ravn, 1. viceborgmester, Horsens Kommune

- Bo Ulsøe, Formand for BusinessHorsens

- Johannes Aagaard Saugbjerg, Formand, DI Horsens

- Hans A. Sørensen, Formand, LO Horsens-Hedensted

- Lone Dybdal, næstformand, LO Horsens Hedensted

- Jesper Gubbe Møller, Formand, Horsens Haandværker- og Industriforening

- Jens Arne Pedersen, Formand, Dansk Byggeri Horsens

- Mette Frost, Næstformand, BusinessHorsens

- Flemming Steen Jensen, Rektor, Horsens Statsskole

- Lotte Thøgersen, Uddannelsesdekan for ingeniøruddannelserne, VIA UC

- Niels Yde, Direktør, Learnmark

- Kim Søgård Kristensen, Direktør, Insero

- Ulla Sparre, Direktør, Vitus Bering Park

- Anders Killmann Petersen, Direktør, BusinessHorsens

- Daniel Bach, Indehaver af Bubblemedia

- Henrik Burkal, Adm. Direktør, Rema1000/Reitan

- Kristian E. Justesen, Adm. Direktør, Velux

- Per Hansen, direktør, Casa Group

- Peter Sinding Poulsen, Kommunaldirektør, Horsens Kommune

- Charlotte Lyrskov, Konst. direktør, Teknik og Miljø, Horsens Kommune

- Tanja Nyborg, Direktør, Uddannelse og Arbejdsmarked, Horsens Kommune

Hvad vil HORSENS ALLIANCEN?

Virksomheder i vækst og udvikling, et stærkt lokalt uddannelsesmiljø med mange erhvervsrettede uddannelser og en god beskæftigelsessituation er hinandens gensidige forudsætninger – derfor vil HORSENS ALLIANCEN arbejde for at: 

1. Forbedre erhvervslivets vækst- og udviklingsmuligheder
 
2. Løfte uddannelsesniveauet i Horsens Kommune
 
3. Sikre, at flere kommer i selvforsørgelse. 

Arbejdet med at omsætte alliancens strategiske satsninger til konkrete handlinger og sikre den nødvendige fremdrift forankres i tre underliggende fora: 

 • Erhvervstaskforce
 • Horsens Uddannelsesråd 
 • Jobtaskforce.

HORSENS ALLIANCEN består af