Gå til hovedindhold

CSRpeople-mærket

Fra 1. juni til 1. oktober kan du søge om CSRpeople-mærket.

CSRpeople logo 2025
 • Læs op

Indhold

  Direkte links til ansøgningsskema CSRpeople 2025

  • I år kan du vælge at logge ind med MitID. Det giver mulighed for løbende at gemme dine indtasninger og dermed lukke og genoptage udfyldningen af skemaet, hvis du har brug for det. 
   Login med MitID

  • Du kan også vælge at åbne skemaet uden MitID. Ved den løsning har du desværre ikke mulighed for at gennem dine indtastninger løbende.
   Gå til ansøgningsskema uden login

  CSRpeople er Jobtaskforcens og HORSENS ALLIANCENs CSR-mærke. 

  Det uddeles til de virksomheder, som går forrest og udviser et særligt socialt ansvar overfor ledige på kanten af arbejdsmarkedet, unge, der har brug for en håndsrækning for at finde retning og overfor egne medarbejdere for at forebygge sygefravær.

  CSRpeople er mere end blot en anerkendelse

  Når din virksomhed tager socialt ansvar, betyder det at:

  • I gør en stor forskel for det enkelte menneske, I åbner døren for.
  • I skaber stærke værdier, stolthed og arbejdsglæde hos alle i jeres virksomhed.
  • I styrker jeres brand ved markedsføring og rekruttering.

  Vær med til at tale den gode sag

  Har din virksomhed modtaget mærket, så brug det proaktivt:

  • Læg mærket på jeres hjemmeside, gerne med lidt uddybende tekst.
  • Hæng diplomet på væggen, hvor kunder og samarbejdspartnere bemærker det.
  • Sæt klistermærket på døren, så de besøgende mødes med mærket som det første.
  • Tal om mærket og om sagen - også uopfordret.

  Husk, lidt har også ret. Og når vi alle bare gør lidt, bliver det til rigtig meget.

  Ansøgninger til CSRpeople-mærket vil i endnu højere grad end tidligere blive vurderet på jeres beskrivelser af indsatsen: Hvad har I konkret gjort, hvilke udfordringer har I oplevet, hvilken effekt har I oplevet? Konkrete beskrivelser er nødvendige for at vi kan videreformidle de gode eksempler til andre virksomheder – og på den måde lære af hinanden. Jo bedre og flere konkrete eksempler I beskriver, jo bedre er jeres chance for at få mærket. 

  For at modtage mærket CSRpeople 2025 skal din virksomhed desuden opfylde mindst 2 ud af følgende 3 kriterier:

  Kriterie 1: Personer på kanten af arbejdsmarkedet
  Hele 26 procent af de ledige i Horsens har udfordringer ud over det at være ledig. Det kan være mennesker med sociale, fysiske, kognitive eller psykiske udfordringer, som har brug for ekstra støtte i en ansættelse. Ikke desto mindre ligger her mange ressourcer og et kæmpe uudnyttet rekrutteringspotentiale, når man finder de rigtige rammer for ansættelsen. 

  Kriterie 2: Trivsel og forebyggelse af sygefravær
  I Horsens Kommune fylder de sygemeldte mere og mere blandt de borgere, der er i kontakt med jobcentret. Tallet er nu oppe på 40%. Samtidig er borgernes sygemeldingerne i gennemsnit lidt længere (6,3 uger) i Horsens end på landsplan (6,0 uger). En længerevarende sygemelding kan både have store sociale og økonomiske konsekvenser for den enkelte borger, for arbejdspladsen, for kollegaer og for samfundet. Derfor er det vigtigt at arbejde for ALLE medarbejderes trivsel - både for at forebygge sygefravær og for at fastholde sygemeldte medarbejderne. 

  Kriterie 3: Udsatte unge mellem 13 og 29 år
  Horsens Kommune har flere ledige unge på uddannelseshjælp (4,0% svarende til 587 ’fuldtidspersoner’/982 reelle personer) end på landsplan (3,15%) af de 18-29 årige. Der er tale om unge, som har brug for en ekstra håndsrækning for at få retning for fremtiden. Job og kendskab til arbejdsmarkedet kan være den nødvendige trædesten, som hjælper den unge mod job eller uddannelse. (Uddannelseshjælp er kontanthjælp for unge under 30 år)

  Efter ansøgningsfristen den 1. okt. 2024 behandler et CSR-udvalg, bestående af virksomheder fra Jobtaskforcen og repræsentanter fra Jobcentret, alle ansøgningerne.

  Du søger via et ansøgningsskema, hvor du skal beskrive jeres indsatser indenfor tre kriterier.
  Læs om kriterierne under emnet "Hvad kræves for at opnå CSR-mærket?"

  Der er åbent for ansøgninger frem mod 1. oktober via disse links: 

  • Log ind med MitID. Det giver mulighed for løbende at gemme dine indtasninger og dermed lukke og genoptage udfyldningen af skemaet, hvis du har brug for det. 
   Login med MitID

  • Gå til ansøgningsskame uden login. Ved den løsning har du desværre ikke mulighed for at gennem dine indtastninger løbende.
   Gå til ansøgningsskema uden login

  Søgeperiode

  Der er åbent for ansøgninger hvert år fra 1. juni til 1. oktober.

  Uddeling

  Alle modtagere af mærket får direkte besked, og personlig levering af diplom, klistermærke til døren, pin til trøjen og "kommunikationspakke" til hjemmeside/intranet.

  Forbered dig hele året

  Selv om ansøgningsperioden er afgrænset, er det en god idé at forberede sig hele året. Kriterierne for at opnå mærket gælder nemlig altid fra oktober i det forgangne år. Med det øgede fokus på beskrivelse af jeres indsatser, anbefaler vi jer løbende at notere, hvordan I tager socialt ansvar.

  Vil du høre mere?

  Hvis du allerede har kontakt til en virksomhedskonsulent fra Jobcentret, så tag endelig fat i denne. Ellers er du meget velkommen til at kontakte chefkonsulent for Jobtaskforcen, Sanne Ravn, på tlf. 3082 5505.

  Alle virksomheder, der tager et særligt ansvar for ledige på kanten af arbejdsmarkedet, forebyggelse af sygefravær blandt egne medarbejdere samt udsatte unge mellem 13 og 29 år kan søge om at få tildelt mærket CSRpeople.

  Det er et krav, at virksomheden kan opfylde mindst to af tre kriterier.

  Det er virksomhederne selv, der skal søge om mærket.

  Virksomheder, der har modtaget CSR-mærket ét år, skal søge igen det næste, da kriterierne kan ændre sig.

  157 socialt engagerede virksomheder i Horsens Kommune har modtaget CSRpeople-mærket 2024.

  Se liste over virksomhederne.

  CSR står for Corporate Social Responsibility.

  CSRpeople er afgrænset til den del af CSR, som handler om at skabe et inkluderende arbejdsmarked med fokus på det enkelte menneske. Dermed udmønter CSRpeople FN’s 8. verdensmål om at skabe ’Anstændige jobs og økonomisk vækst’.

  CSRpeople handler om at skabe et arbejdsmarked for alle og række en hånd ud til de mennesker, der har brug for hjælp til at blive fastholdt eller komme ind på arbejdsmarkedet.

  Siden 2016

  HORSENS ALLIANCEN har uddelt CSR-mærket siden 2016. Lige siden begyndelsen har virksomheder skulle opfylde mindst 2 af 3 kriterier for at komme i betragtning til mærket. Kriterierne er dog blevet justeret løbende siden da.

  Derfor skal du tage et socialt ansvar

  • Du gør en stor forskel for den enkelte ved at åbne døren til din virksomhed.

  • CSR skaber stærke værdier, stolthed, arbejdsglæde og trivsel. 

  • At ansætte personer fra kanten af arbejdsmarkedet til at løse specifikke opgaver - måske kun nogle få timer om ugen - kan frigøre ressourcer og skabe overskud hos dine eksisterende medarbejdere. 

  • Du kan styrke din virksomheds sociale profil ved at fortælle om jeres konkrete CSR indsatser på de sociale medier. Knyt CSRpeople mærket til opslagene.

  Sådan ser CSRpeople-mærket 2025 ud

  CSR 2025 logo