Gå til hovedindhold

CSRpeople-mærket

Fra 1. juni til 1. oktober kan du søge om CSRpeople-mærket.

  • Læs op

Indhold

    CSRpeople er Jobtaskforcens og HORSENS ALLIANCENs CSR-mærke. 

    Det uddeles til de virksomheder, som går forrest og udviser et særligt socialt ansvar overfor ledige på kanten af arbejdsmarkedet, unge, der har brug for en håndsrækning for at finde retning og overfor egne medarbejdere for at forebygge sygefravær.

    CSRpeople er mere end blot en anerkendelse

    Når din virksomhed tager socialt ansvar, betyder det at:

    • I gør en stor forskel for det enkelte menneske, I åbner døren for.
    • I skaber stærke værdier, stolthed og arbejdsglæde hos alle i jeres virksomhed.
    • I styrker jeres brand ved markedsføring og rekruttering.

    Vær med til at tale den gode sag

    Har din virksomhed modtaget mærket, så brug det proaktivt:

    • Læg mærket på jeres hjemmeside, gerne med lidt uddybende tekst.
    • Hæng diplomet på væggen, hvor kunder og samarbejdspartnere bemærker det.
    • Sæt klistermærket på døren, så de besøgende mødes med mærket som det første.
    • Tal om mærket og om sagen - også uopfordret.

    Husk, lidt har også ret. Og når vi alle bare gør lidt, bliver det til rigtig meget.

    Ansøgninger til CSRpeople-mærket vil i endnu højere grad end tidligere blive vurderet på jeres beskrivelser af indsatsen: Hvad har I konkret gjort, hvilke udfordringer har I oplevet, hvilken effekt har I oplevet? Konkrete beskrivelser er nødvendige for at vi kan videreformidle de gode eksempler til andre virksomheder – og på den måde lære af hinanden. Jo bedre og flere konkrete eksempler I beskriver, jo bedre er jeres chance for at få mærket. 

    For at modtage mærket CSRpeople 2024 skal din virksomhed desuden opfylde mindst 2 ud af følgende 3 kriterier:

    Kriterie 1: Personer på kanten af arbejdsmarkedet
    Personer på kanten af arbejdsmarkedet har ofte andre udfordringer end blot ledighed. Det kan være mennesker med sociale, fysiske eller psykiske udfordringer, som har brug for ekstra støtte i en ansættelse. Ikke desto mindre ligger her mange ressourcer og et kæmpe uudnyttet rekrutteringspotentiale, når man finder de rigtige rammer for ansættelsen.  

    Kriterie 2: Forebyggelse og fastholdelse af ALLE medarbejdere
    I Horsens Kommune er sygemeldte borgere i gennemsnit sygemeldte i en længere periode end på landsplan. En længerevarende sygemelding kan både have store sociale og økonomiske konsekvenser for den enkelte borger, for arbejdspladsen, for kollegaer og for samfundet. Derfor er det vigtigt at arbejde for ALLE medarbejderes trivsel - både for at forebygge sygefravær og for at fastholde sygemeldte medarbejderne. 

    Kriterie 3: Unge mellem 13 og 29 år
    Horsens Kommune har flere ledige unge på uddannelseshjælp end på landsplan. Der er tale om unge, som har brug for en ekstra håndsrækning for at få retning for fremtiden. Job og kendskab til arbejdsmarkedet kan være den nødvendige trædesten, som hjælper den unge mod job eller uddannelse.  

    Efter ansøgningsfristen 1. oktober 2023 behandler et CSR-udvalg, bestående af virksomheder fra Jobtaskforcen og repræsentanter fra Jobcentret, alle ansøgningerne.

    Du søger via et ansøgningsskema, hvor du skal beskrive jeres indsatser indenfor tre kriterier.
    Læs om kriterierne under emnet "Hvad kræves for at opnå CSR-mærket?"

    Der er lukket for årets ansøgninger.

    Næste års ansøgninger kan sendes fra den 1. juni, men begynd allerede nu at notere jeres indsatser.

     

    Søgeperiode

    Der er åbent for ansøgninger hvert år fra 1. juni 2023 til 1. oktober.

    Uddeling

    Alle modtagere af mærket får direkte besked, og personlig levering af diplom, klistermærke til døren, pin til trøjen og "kommunikationspakke" til hjemmeside/intranet.

    Derudover kåres alle modtagerne ved Business Horsens' awardshow 'Horsens Inspire', der i 2023 afholdes den 30. november. Læs mere og tilmeld dig her.  

    Forbered dig hele året

    Selv om ansøgningsperioden er afgrænset, er det en god idé at forberede sig hele året. Kriterierne for at opnå mærket gælder nemlig altid fra oktober i det forgangne år. Med det øgede fokus på beskrivelse af jeres indsatser, anbefaler vi jer løbende at notere, hvordan I tager socialt ansvar.

    Vil du høre mere?

    Hvis du allerede har kontakt til en virksomhedskonsulent fra Jobcentret, så tag endelig fat i denne. Ellers er du meget velkommen til at kontakte chefkonsulent for Jobtaskforcen, Sanne Ravn, på tlf. 3082 5505.

    Alle virksomheder, der tager et særligt ansvar for ledige på kanten af arbejdsmarkedet, forebyggelse af sygefravær blandt egne medarbejdere og unge, der har brug for en håndsrækning for at finde retning, kan søge om at få tildelt mærket CSRpeople.

    Derudover er det et krav, at virksomheden kan opfylde mindst to af tre kriterier.

    Det er virksomhederne selv, der skal søge om mærket.

    Virksomheder, der har modtaget CSR-mærket ét år, skal søge igen det næste, da kriterierne kan ændre sig.

    157 socialt engagerede virksomheder i Horsens Kommune har modtaget CSRpeople-mærket 2024.

    Se liste over virksomhederne.

    CSR står for Corporate Social Responsibility.

    CSRpeople er afgrænset til den del af CSR, som handler om at skabe et inkluderende arbejdsmarked med fokus på det enkelte menneske. Dermed udmønter CSRpeople FN’s 8. verdensmål om at skabe ’Anstændige jobs og økonomisk vækst’.

    CSRpeople handler om at skabe et arbejdsmarked for alle og række en hånd ud til de mennesker, der har brug for hjælp til at blive fastholdt eller komme ind på arbejdsmarkedet.

    Siden 2016

    HORSENS ALLIANCEN har uddelt CSR-mærket siden 2016. Lige siden begyndelsen har virksomheder skulle opfylde mindst 2 af 3 kriterier for at komme i betragtning til mærket. Kriterierne er dog blevet justeret løbende siden da.

    Derfor skal du tage et socialt ansvar

    • Du gør en stor forskel for den enkelte ved at åbne døren til din virksomhed.

    • CSR skaber stærke værdier, stolthed, arbejdsglæde og trivsel. 

    • At ansætte personer fra kanten af arbejdsmarkedet til at løse specifikke opgaver - måske kun nogle få timer om ugen - kan frigøre ressourcer og skabe overskud hos dine eksisterende medarbejdere. 

    • Du kan styrke din virksomheds sociale profil ved at fortælle om jeres konkrete CSR indsatser på de sociale medier. Knyt CSRpeople mærket til opslagene.

    Sådan ser CSRpeople-mærket ud

    CSRpeople 2024