Arbejder for vækst og udvikling

HORSENS ALLIANCEN vil forbedre vilkårene for erhvervslivet, løfte uddannelsesniveauet, fremme beskæftigelsen og varetage fælles interesser på regionalt og nationalt niveau.

Indhold

  Det, som startede i 2013 som en lokal partnerskabsaftale om at få ledige i job, er blevet en vigtig strategisk samarbejdsplatform i Horsens Kommune.

  Alliancesamarbejdet er på den måde blevet en del af Horsens’ DNA. Praksis er blevet, at vi løfter i flok, fordi vi ved, at det er gennem et tæt samarbejde og samspil mellem erhvervslivet, videns- og uddannelsesinstitutionerne, organisationerne og kommunen, vi når længst.

   

  HORSENS ALLIANCEN arbejder for at:

  • Forbedre erhvervslivets vækst- og udviklingsmuligheder
  • Løfte uddannelsesniveauet i Horsens Kommune
  • Sikre, at flere kommer i selvforsørgelse.

  Arbejdet med at omsætte alliancens strategiske satsninger til konkrete handlinger og sikre den nødvendige fremdrift forankres i tre underliggende fora:

   • Erhvervstaskforcen

   • Horsens Uddannelsesråd

   • Jobtaskforcen.

  24 repræsentanter fra det lokale erhvervsliv, de faglige organisationer, videns- og uddannelsesinstitutionerne og kommunen udgør HORSENS ALLIANCEN i perioden 2018-2021:

  • Peter Sørensen, Borgmester, Horsens Kommune
  • Martin Ravn, 1. viceborgmester, Horsens Kommune
  • Bo Ulsøe, Formand for BusinessHorsens
  • Johannes Aagaard Saugbjerg, Formand, DI Horsens
  • Hans A. Sørensen, Formand, LO Horsens-Hedensted
  • Lone Dybdal, næstformand, LO Horsens Hedensted
  • Jesper Gubbe Møller, Formand, Horsens Haandværker- og Industriforening
  • Jens Arne Pedersen, Formand, Dansk Byggeri Horsens
  • Flemming Steen Jensen, Rektor, Horsens Gymnasium og HF
  • Lotte Thøgersen, Uddannelsesdekan for ingeniøruddannelserne, VIA UC
  • Niels Yde, Direktør, Learnmark
  • Kim Søgård Kristensen, Direktør, Insero
  • Jakob Søndergaard, Business Transformation Lead, Construction Center Denmark
  • Tim Haarbo, Erhvervsdirektør, Business Horsens
  • Anders Fogh, direktør og indehaver af Startup Central
  • Henrik Burkal, Adm. Direktør, Rema1000/Reitan
  • Kristian E. Justesen, Adm. Direktør, Velux
  • Per Hansen, direktør, Casa Group
  • Lisbeth Kirkegaard, indehaver, Horsens Rengøring
  • Thomas Oest, Adm. Direktør, Scandic Bygholm Park
  • Charlotte Lyrskov, Kommunaldirektør, Horsens Kommune
  • Tanja Nyborg, Direktør, Uddannelse og Arbejdsmarked, Horsens Kommune
  • Anne-Mette Søe Paulsen, Formand for Detailhandelsudvalget, City Horsens