Gå til hovedindhold

Mentorkursus

Jobtaskforcens mentorforløb giver personlig og faglig vækst samt trivsel i din virksomhed.

 • Læs op

Indhold

  Gå direkte til tilmelding i Learnmarks tilmeldingsmodul

   

  Læring, udvikling og værdiskabelse mødes i mentorforløbet - et samarbejde mellem Jobtaskforcen og Learnmark. Her uddanner vi dygtige mentorer, der inspirerer til personlig og faglig vækst og trivsel i virksomhederne.  

  Hvorfor uddanne mentorer ?

  • Mentoren fremmer vidensdeling og overførslen af know-how og erfaringer. Det er afgørende for både din virksomheds og medarbejdernes udvikling. 

  • Implementeringen af mentorordning viser virksomhedens engagement i medarbejdertrivsel og –udvikling. Det styrker også jeres image og ESG-rapportering. 

  • Med en mentorordning kan I positionere jer som en arbejdsplads, der prioriterer både medarbejdernes udvikling og tager et samfundsansvar. 

  • En mentorordning styrker medarbejdernes følelse af anerkendelse og værdsættelse, hvilket øger engagementet og loyaliteten. 

  • En mentorordning skaber et trygt miljø og hurtig inklusion. Mentoren, med stærke menneskelige kompetencer, kan tilbyde støtte og omsorg. Det styrker sammenholdet og øger arbejdsglæden.  

   

   Hvem kan have brug for en mentor?

  • Nye medarbejdere 

  • Lærlinge/elever  

  • Praktikanter  

  • Medarbejdere med fysiske eller kognitive udfordringer  

  • Kolleger med nye opgaver 

  Forløbet kombinerer Jobtaskforcens viden om lokale virksomheder med Learnmarks ekspertise inden for AMU-kurser. Det sikrer et både relevant og målrettet forløb - designet til at imødekomme virksomheders specifikke behov og udfordringer.

  Forløbet gør jer også klogere på, hvordan I kan bruge Jobcentret som en værdifuld samarbejdspartner og vidensbank. Både generelt og ved konkrete udfordringer. 

  Se de mulige kursusdatoer på Learnmarks hjemmeside. Det er også her, du skal tilmelde dig. 

  Datoer og mulighed for tilmelding

  Forløbet består af 3 moduler: Modul 1 á 3 dage. Derudover kan der tilvælges modul 2 á 1 dag og modul 3 á 1 dag.  

  Vi har indført hjemmeopgaver efter hver undervisningsgang for at sikre, at mentorerne aktivt bruger deres nye viden og færdigheder i praksis. Opgaverne gennemgås og godkendes af lederen i virksomheden, hvilket;

  • skaber fælles forståelse og succes
  • fremmer både læring og implementering
  • bidrager til løbende udvikling af både mentor og virksomhed.  

  Inden forløbets opstart inviterer vi lederne fra de tilmeldte virksomheder til et kort Teams-møde. Her præsenterer vi mentorforløbets opbygning, afstemmer forventninger og besvarer spørgsmål. 

  Kursusforløbet giver centrale værktøjer til at guide og støtte andre i deres personlige og faglige udvikling: 

  • Aktiv lytning, samarbejde, konflikthåndtering og positiv feedback 

  • Anvendelse af redskaberne i mentorrollen 

  • Forståelse af sociale og kulturelle baggrunde og deres indflydelse på arbejdsmiljøet 

  • Vejledning i kompetenceudvikling og efteruddannelse 

  • Indblik i Jobcentrets fokus og indsats  

  Økonomisk støtte med VEU-godgørelse
  Vores mentorforløb udbydes som et AMU-kursus og er kvalificeret til VEU-godtgørelse. Virksomheder eller medarbejdere kan derfor være berettiget til økonomisk støtte ved deltagelse. 

  Det er en fantastisk mulighed for at investere i medarbejderes eller egen udvikling samtidig med, at man kan få en del af omkostningerne dækket.  

   

  Priser 

  Modul 1   
  Deltagerbetaling Kr. 624,-
  VEU-godtgørelse (løntabsgodtgørelse) Kr. 2820,-
     
  Modul 2  
  Deltagerbetaling Kr. 208,-
  VEU-godtgørelse (løntabsgodtgørelse) Kr. 940,-
     
  Modul 3  
  Deltagerbetaling       Kr. 208,-
  VEU-godtgørelse (løntabsgodtgørelse)  Kr. 940,-