Gå til hovedindhold

De har modtaget CSR-stafetten

Se eksempler på virksomheder, der har modtaget stafetten og læs om deres CSR-indsatser.

  • Læs op
Steel Products giver stafetten til DAT-Schaub

Steel Products giver stafetten til DAT-Schaub

Nordiv Coating giver stafetten til Steel Products

Nordiv Coating giver stafetten til Steel Products

Claus Zacher Nielsen fra Lagkagehuset overrækker CSR-stafetten til Christina Lærke og Michael Poulsen fra Nordic Coating. 

Claus Zacher Nielsen fra Lagkagehuset overrækker CSR-stafetten til Christina Lærke og Michael Poulsen fra Nordic Coating. 

Nordic Coating har både folk i småjob og fleksjob. Og så gør de en særlig indsats for unge, både via Samspil og NExTWORK.

Industrilakeringsvirksomheden får den, fordi virksomheden og medarbejderne gør en stor indsats over for borgere, som har brug for en hjælpende hånd til at komme ind på arbejdsmarkedet. 

Hos Nordic Coating er der både ansat medarbejdere i småjobs, i fleksjobs og på fuld tid. Og så arbejdes der aktivt med indsatsen over for kommunes unge, med fokus på uddannelse og deltagelse i både Samspil og NExTWORK. 

Nordic Coating er en virksomhed, der drives og vokser af diversitet. Og det er en del af virksomhedens DNA, at der skal være plads til helt forskellige mennesker. 

Christina Lærke forklarer: 

-Vores medarbejdere behøver på ingen måde at være 100 meter mester i vores fag. For det skal vi nok lære dem! Og det er uanset om de har lidt for meget krudt i røven, eller at de helst kun skal have en enkelt opgave ad gangen.

På vegne af NORMAL A/S giver Allan Laursen, Schur stafetten til Claus Nielsen fra Lagkagehuset.

På vegne af NORMAL A/S giver Allan Laursen, Schur stafetten til Claus Nielsen fra Lagkagehuset.

Lagkagehuset

Inddrog hele ni ledige i produktionen af julesmåkager. Én fik tilmed en elevplads ud af det.

Lagkagehuset har ekstra travlt i julen, da de producerer julesmåkager til hele Jylland og Fyn.

- Det er en meget afgrænset periode, vi har brug for ekstra hænder. Så vi fandt det vanskeligt at skulle fastansætte folk, blot for at afskedige dem kort efter igen, udtaler Chefbager Claus Nielsen.

Det gav ham den idé, om jobcentret kunne være en mulighed for at hjælpe udsatte ledige tættere på et job. Jobcentret fandt hurtigt 5 jobparate og 4 aktivitetsparate, som kunne have gavn af sådan et tilbud.

Flere gjorde det super. Desværre stod Claus ikke og manglede så mange nye fastansatte efter jul. Én af dem gjorde sig dog særligt bemærket.

Selv om en karriere som konditor ikke lå i kortene for Janni, blev hun så glad for det, at hun besluttede sig for at gå den vej. Og Claus, der kunne se hendes evner, tilbød hende at starte i voksenlære fra juni. Janni er nu startet i grundforløb og studiejobber hver anden weekend i Lagkagehuset.

Probitas overrækker CSR-stafetten til NORMAL i Horsens for deres arbejde med at række hånden ud til udsatte unge.

Probitas overrækker CSR-stafetten til NORMAL i Horsens for deres arbejde med at række hånden ud til udsatte unge.

NORMAL

Selvom man er NORMAL, kan man godt tage et særligt ansvar. Derfor har NORMAL udarbejdet en CSR-strategi, hvor de forpligter sig til at gøre en forskel for mennesker, der har særligt svært ved at finde fodfæste på jobmarkedet, for eksempel autister, udviklingshæmmede og unge med diagnoser.

NORMAL samarbejder blandt andet med Horsens Kommune og Ungdomscentret i Horsens om afklarende praktikforløb for unge og ”Klar Til Start”, der er for unge med autistiske diagnoser.

- Hvis vi skal facilitere en meningsfyldt CSR-indsats, bliver vi nødt til at tænke i individuelle løsninger, som skaber værdi for alle involverede parter. For eksempel udvikling og bedre fremtidsmuligheder for dem, vi hjælper, jobberigelse, større arbejdsglæde hos de involverede samt bedre bundlinje hos virksomheden. Alt sammen noget, der bidrager positivt til samfundet. Med andre ord: CSR skal give mening, fortæller Morten Thomsen, der til daglig er Logistics Manager i NORMAL.

VS Automatic overdrager stafetten til Probitas.

VS Automatic overdrager stafetten til Probitas.

På trods af sin ringe størrelse har Probitas valgt at tage et stort ansvar på sig. Den lille to-mands virksomhed har nemlig hele tre fleksjobbere tilknyttet.

Fleksjobberne hjælper blandt andet til med at holde styr på tallene. Både for deres arbejdsgiver, og for de små selvstændige kunder som Probitas hver dag yder professionel hjælp indenfor bogføring og afstemning. Og på den måde er kunderne indirekte med til at bakke op om fleksjobberne.

Hos Probitas tror de desuden på, at mange andre små selvstændige også kunne have glæde af en fleksjobber. Og det budskab vil de gerne være med til at brede ud.

Til at hjælpe sig med at være fleksible og løbende tilknytte ekstra arbejdskraft, har Probitas et samarbejde med FlexFabrikken.

Schur Pack giver stafetten til VS Automatic

Schur Pack giver stafetten til VS Automatic

VS Automatic

Virksomheden lægger en stor indsats i at fastholde syge medarbejdere og har efter næsten to års fravær fået en kollega tilbage, som nu tager de opgaver og timer, som han selv vurderer at kunne.

Som bonus har alle ansatte fået sundhedsforsikring samt mulighed for medlemskab til byens Fit & Sund. 

Dertil har VS Automatic de seneste 3 år modtaget CSR-mærket fra HORSENS ALLIANCEN for deres arbejde med medarbejderfastholdelse og jobafprøvning, fleksjob og småjob. 

VS Automatic har desuden blandt andet fire fleksjobbere og to praktikanter, og så har de netop afsluttet en jobprøvning, som er endt i en fastansættelse. Derudover har virksomheden pt. 15 lærlinge, hvoraf de to er voksenlærlinge. Til august starter yderligere to lærlinge samt en voksenlærling.

DKI Logistics giver stafetten videre til Schur Pack

DKI Logistics giver stafetten videre til Schur Pack

Schur Pack

Schur blandt andet en del ansatte personer i fleksjob, en praktikant i jobafprøvning og en person i småjob, som deles med to andre virksomheder. 

Dertil arbejder Schur målrettet med CSR for at sikre, at de kan overdrage næste generation en økonomisk sund og stærk virksomhed i et trygt og bæredygtigt samfund og miljø. 

For eksempel forpligtede de sig i 2015 på FN’s Global Compact, som er internationale retningslinjer for virksomheders samfundsansvar. Siden Schurs første CSR-rapport i 2009 har de blandt andet haft særligt fokus på at nedbringe sygefravær. 

Derudover er Schur medlem af HORSENS ALLIANCEN og har deltaget aktivt i Jobtaskforcen, siden den blev oprettet. 

Schur Pack har også flere gange modtaget CSR-mærket for deres arbejde med jobafprøvninger, praktikker, småjob og fleksjob. 

Roesgaard & Partners overdrager stafetten til DKI Logistics.

Roesgaard & Partners overdrager stafetten til DKI Logistics.

DKI Logistics

Arbejder målrettet med kompetenceforløb for unge og ældre, oopretter flexjobs eller småjobs til borgere, der har været væk fra arbejdsmarkedet.

Udover at DKI Logistics har ansat fire personer i flexjob, så er der andre årsager til at de modtager stafetten.

For eksempel arbejder de målrettet med kompetenceforløb, hvor unge og ældre, der har haft svært ved at se, hvad de kan bidrage med på arbejdsmarkedet, får et realistisk billede af egne kompetencer og muligheder.

Endvidere opretter de flexjobs eller småjobs til borgere, der har haft en kortere eller længere periode væk fra arbejdsmarkedet, og som kan bidrage med deres kompetencer, men ikke på fuld tid.

Yding Grønt overdrager stafetten til Roesgaard & Partners.

Yding Grønt overdrager stafetten til Roesgaard & Partners.

Roesgaard & Partners

... har ansat en fleksjobber og to studentermedhjælpere. Sidstnævnte blandt andet for at øge deres faglighed sideløbende med studiet.

Derudover har de ansat tre praktikanter, hvilket de gør løbende. Og når Roesgaard & Partners ansætter praktikanter, er målet, at de unge efterfølgende kan blive ansat som studentermedhjælpere. Praktikforløbene har da også resulteret i flere nye ansættelsesforhold.

Og hvad angår fastholdelse af medarbejdere er Roesgaard & Partners også godt med. Gennem uddannelse og stort fokus på trivsel, blandt andet i form af trivselsundersøgelser, forsøger de at fastholde kompetente medarbejdere.

På billedet ses medarbejdere fra Yding Grønt

Yding Grønt

Den første modtager af stafetten blev Yding Grønt.

De fik stafetten, fordi de havde ansat en person i et deltidsjob som medhjælper. Hensigten var både for at få besat et småjob, men også for at bidrage til at flyttede en borger ind i ordinær beskæftigelse. 

Men de får den også, fordi de er af den holdning, at der gemmer sig et kæmpe og uforløst potentiale i borgere, der af forskellige årsager står ved kanten af arbejdsmarkedet.

Og det budskab vil de selv i højere grad have åbne øjne overfor, ligesom de med aktiv deltagelse i Jobtaskforcen også vil arbejde på at opfordre andre virksomheder til det samme.