Videndeling om at forebygge sygefravær

Hvordan kan vi som virksomheder blive bedre til at dele viden og erfaringer på området?

Hvordan kan virksomheder i Horsens hjælpe hinanden med gode erfaringer? 

Projektgruppen arbejder med at afholde netværksmøder, hvor viden og erfaring deles.

Der har allerede været afholdt flere netværksmøder, hvor lokale virksomheder og Jobcenter Horsens deltager.

På møderne sparres om rekruttering, trivsel og forebyggelse af sygefravær.

Plads til flere i netværket

Kunne du også tænke dig at deltage i et netværksmøde, så kontakt Per Fjord, afdelingsleder for Virksomhedsservice i Jobcenter Horsens, på pfj@horsens.dk

Derfor skal du tage et socialt ansvar

  • Du kan gøre en stor forskel for den enkelte ved at åbne døren til din virksomhed. 
  • CSR skaber stærke værdier, stolthed, arbejdsglæde og trivsel.  
  • At ansætte en ledig kan frigøre ressourcer hos dine eksisterende medarbejdere. 
  • Du kan bruge CSR og CSR-mærket i din markedsføring. 

Kontakt os

Sanne Ravn

Chefkonsulent, Jobtaskforcen

Telefon: 30 82 55 05
sarav@horsens.dk
følg os