Netværk for arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter

Netværk hvor vi deler viden om fastholdelse af medarbejdere og generel trivsel på arbejdspladsen.

Arbejdet med netværket er stadig i den tidlige fase.

Gruppen arbejder på at lave et netværk for arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter, hvor der kan sparres omkring trivsel og forebyggelse af sygefravær.

Formålet med netværket er at samle arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter i et forum, hvor det er repræsentanterne der sætter dagsordenen og ikke ledelsen.

Noget for dig?

Har du lyst til at bidrage i arbejdet med at få netværket op at stå, er du meget velkommen til at kontakte Per Fjord, afdelingsleder for Virksomhedsservice i Jobcenter Horsens, på pfj@horsens.dk

Derfor skal du tage et socialt ansvar

  • Du kan gøre en stor forskel for den enkelte ved at åbne døren til din virksomhed. 
  • CSR skaber stærke værdier, stolthed, arbejdsglæde og trivsel.  
  • At ansætte en ledig kan frigøre ressourcer hos dine eksisterende medarbejdere. 
  • Du kan bruge CSR og CSR-mærket i din markedsføring. 

Kontakt os

Sanne Ravn

Chefkonsulent, Jobtaskforcen

Telefon: 30 82 55 05
sarav@horsens.dk
følg os