Lokale Erhvervsklynger

Lokale virksomheder mødes i geografiske netværk og deler ud af deres erfaringer.

Sammen med Jobcenter Horsens og Cabi afholder Jobtaskforcen med jævne mellemrum netværksmøder for virksomhederne i geografisk afgrænsede områder.

Virksomhederne i områderne skiftes til at være vært, eller deles om opgaven, og vi har allerede været på besøg hos NORMAL i Gedved, Blunico i Horsens og Norna Playgrounds i Brædstrup, hvor Brædstrup Handel & Erhverv var medvært.

Hensigten med møderne er, at virksomhederne indbyrdes får et større kendskab til hinanden, og at give dem mulighed for at dele viden og erfaringer om det at tage socialt ansvar.

Netværksmøderne er praktiske i det fælles arbejde om at give flere borgere fra kanten af arbejdsmarkedet en fair chance for at komme tættere på selvforsørgelse.

Tema for møderne

Møderne følger de temaer, der på det pågældende tidspunkt er aktuelle i Jobtaskforcens arbejde. Siden april sidste år og frem til april 2020 er temaet 'trivsel på arbejdspladsen og forebyggelse af sygefravær'.

Fra april 2020 og frem, vil temaet omhandle unge ledige. Her er fokusset at få de unge tættere på et job eller en uddannelse.

Måske noget for din virksomhed?

Er du som virksomhed interesseret i at høre mere om disse erhvervsnetværk, og måske endda få et møde i stand i dit lokalområde, så kontakt kontakt Per Fjord, afdelingsleder for Virksomhedsservice i Jobcenter Horsens, på pfj@horsens.dk.

Derfor skal du tage et socialt ansvar

  • Du kan gøre en stor forskel for den enkelte ved at åbne døren til din virksomhed. 
  • CSR skaber stærke værdier, stolthed, arbejdsglæde og trivsel.  
  • At ansætte en ledig kan frigøre ressourcer hos dine eksisterende medarbejdere. 
  • Du kan bruge CSR og CSR-mærket i din markedsføring. 

Kontakt os

Sanne Ravn

Chefkonsulent, Jobtaskforcen

Telefon: 30 82 55 05
sarav@horsens.dk
følg os