Ambassadører

Vi kan alle være ambassadører for den fælles, sociale indsats.

Alle, som taler den gode sags tjeneste, og som aktivt handler derpå, er i princippet ambassadør.

Når vi i Jobtaskforce-sammenhænge taler om ambassadører, er det dog med særlig tanke på de mange virksomheder, som har eller stadig samarbejder med Jobtaskforcen, og som er med til at sprede tankegangen videre til deres egne netværk. 

Ambassadørerne deltager dertil gerne i udvalgte fælles projekter med Jobtaskforcen. På den måde har de en vigtig rolle i at udvikle og gennemtænke idéer.

Af nuværende ambassadører tæller alle de virksomheder, som på et tidspunkt har samarbejdet eller siddet med i Jobtaskforcen, samt alle de virksomheder, som har modtaget CSR-mærket igennem tiden. 

Ambassadørerne er derfor yderst vigtige ressourcepersoner med kendskab til Jobtaskforcens arbejde.

Og vi bliver stadig flere og flere.

Figuren viser, hvordan projektgrupper udspringer af Jobtaskforcen. Men den viser også, at projekterne er afhængige af ambassadørerne samt af at stadig nye virksomheders involveres. Når nye virksomheder bliver involveret, vil ambassadør-cirklen med tiden gradvist udvidet.

Derfor skal du tage et socialt ansvar

  • Du kan gøre en stor forskel for den enkelte ved at åbne døren til din virksomhed. 
  • CSR skaber stærke værdier, stolthed, arbejdsglæde og trivsel.  
  • At ansætte en ledig kan frigøre ressourcer hos dine eksisterende medarbejdere. 
  • Du kan bruge CSR og CSR-mærket i din markedsføring. 

Kontakt os

Sanne Ravn

Chefkonsulent, Jobtaskforcen

Telefon: 30 82 55 05
sarav@horsens.dk
følg os