Formålet med messen er at skabe synlighed og dialog mellem virksomhed og arbejdskraft - mellem dem, der søger arbejdskraften og dem, der søger arbejdet.

Jobmessen har fokus på småjob -  men hvad er det?

Småjob dækker over alle de opgaver, som ligger uden for en virksomheds kerneopgaver. Småjob kan bestå af mindre opgaver svarende til få timers ugentligt arbejde. Men det kan også være sæsonbetonet arbejde eller en afgrænset større opgave, som opstår ud fra en ændret eller akut situation. Fælles for alle typer af småjob er, at de ofte kan løses af ufaglærte ledige.
En småjobber er ansat på almindelige vilkår, enten på deltid eller fuld tid i op til 3 måneder.

Hvordan kommer jeg med på messen?

Du udfylder et jobkort. Det er et kort, hvor du beskriver den eller de små-opgaver, din virksomhed skal have løst. Når du har udfyldt og indsendt kortet, er du registeret som deltager på messen. Se og indsend jobkortet her

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Sanne Ravn på telefon 24 65 95 31 eller mail: sarav@horsens.dk