Horsens Uddannelsesråd er et uddannelsespolitisk og strategisk samarbejdsforum mellem uddannelsesinstitutionerne og Horsens og Hedensted kommuner.

Horsens Uddannelsesråd blev etableret i 1993. I perioden 2016-2017 hed uddannelsessamarbejdet UDDANNELSESALLIANCEN, men fra 2018 er navnet igen Horsens Uddannelsesråd.

Alle lokale uddannelsesinstitutioner deltager i Horsens Uddannelsesråd: Ungdomsuddannelser (erhvervsuddannelser og gymnasier), videregående uddannelser (VIA UC og EA Dania) og uddannelsesforberedende institutioner (Sprogcenter Midt og produktionsskolen).

Horsens Uddannelsesråd
• er rådgivende for borgmesteren og HORSENS ALLIANCEN
• arbejder for at sikre den politiske prioritering inden for uddannelsessamarbejdet
• fremmer fælles opgaveløsninger i forhold til fælles udfordringer og
• sikrer koordinering i forhold til tværgående politiske ønsker til uddannelsesområdet.

En del af visionen for Horsens Uddannelsesråd er at løfte uddannelsesniveauet i Horsens.

Uddannelsesforum og Ungeforum er to samarbejdsfora under Horsens Uddannelsesråd.