Erhvervstaskforcen har til opgave at omsætte HORSENS ALLIANCENS strategiske satsninger til konkrete handlinger og sikre den fornødne fremdrift i arbejdet på erhvervsområdet.

Erhvervstaskforcen
• er rådgivende for borgmesteren og HORSENS ALLIANCEN
• bidrager til udvikling af erhvervsfremmende indsatser
• fremmer fælles opgaveløsninger og sikrer koordinering i forhold til tværgående politiske ønsker til erhvervs-, beskæftigelses- og uddannelsesområdet.

Erhvervstaskforcen blev etableret i 2018.

Taskforcen vil arbejde for at forbedre erhvervslivets vækst- og udviklingsmuligheder gennem en realisering af Horsens Kommune erhvervsstrategi Fælles om fremtiden.